Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cyfarfod Cyhoeddus ar gyfer defnyddwyr Glan yr Afon ac Ardal y Cei

Ymgynghoriad Cyhoeddus

 

Er mwyn llwytho copi 'r ffurflen sylwadau ar gyfer Glan yr Afon, cliciwch fan hyn.

Er mwyn llwytho copi 'r ffurflen sylwadau ar gyfer ardal y Cei, cliciwch fan hyn.

Gallwch ddychwelyd y ffurflen(ni) yn electronig drwy ei(u) danfon yn ôl atom fel atodiad drwy e-bost at towncouncil@kidwelly.gov.uk neu fel arall gallwch argraffu copi a'i ddychwelyd /a'u dychwelyd yn ystod y cyfarfod.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.