Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Arddangosfa Celf a Chrefftau Eglwys Fethodistaidd Trinity

Dyddiad: Gorffennaf 20fed 2019

Cynhelir arddangosfa Celf a Chrefftau blynyddol Eglwys Fethodistaidd Trinity eleni eto rhwng dydd Sadwrn, Gorffennaf 20fed a dydd Sadwrn, Awst 3ydd 2019.  Bydd yr arddangosfa ar agor rhwng 10.00 y bore a 4.00 y prynhawn ar ddydd Sadwrn a Mercher a rhwng 2.00 y prynhawn a 5.00 y prynhawn ar ddydd Llun, Mawrth, Iau a Gwener.  Codir tâl o £2 ar gyfer oedolion, £1.50 consesiynau a phlant o dan 12 am ddim.  Mae te prynhawn yn gynwysedig o fewn y pris. 

<< Yn ôl at y rhestr digwyddiadau

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.