Kidwelly Town Council Logo
Menu

Atyniadau Lleol

Dewch o hyd i Gydweli ymhlith cefn gwlad brydferth Sir Gaerfyrddin - lleoliad perffaith i ymweld â'r sir. Mae llawer i wneud ac i ymweld yn y dref a'r ardal gyfagos. Cliciwch ar y dolenni isod i ddarganfod rhagor.

Camlas Kymer a Chei Cydweli

Camlas Kymer a Chei Cydweli
Rhwng 1766 a 1788, adeiladodd Thomas Kymer gamlas tair milltir o hyd i gario glo carreg o'i byllau glo ger Carwe. Mae rhan o'r gamlas hanesyddol a'r hen gei wedi eu hadnewyddu.


Cwrs Rasio Ffos Las

Cwrs Rasio Ffos Las
Mae Cwrs Rasio Ffos Las yn gwrs rasio ceffylau ac yn lleoliad ar gyfer digwyddiadau a chynadleddau, yn lleoliad arbennig ar gyfer digwyddiadau corfforaethol, priodasau, derbyniadau, cyngherddau ac achlysuron eraill. Fe'i lleolir mewn 600 cyfer o ardal wledig brydferth yn Sir Gaerfyrddin gyda golygfeydd godidog ar draws Gardd Cymru.


Eglwys y Santes Fair a'r hen Briordy

Eglwys y Santes Fair a'r hen Briordy
Fe'i rhestrwyd fel yr eglwys blwyf fwyaf yn ne orllewin Cymru, yn neilltuol am ei feindwr broch a manylion cywrain Gothig addurnol o'r 14eg Ganrif.


Glan yr Afon a'r Lladd-dy

Glan yr Afon a'r Lladd-dy
Pan fu'r lladd-dy mewn defnydd, morfa fyddai'r ardal a adweinir yn awr fel y Warchodfa Natur yng Nglan yr Afon. Mae adroddiad a wnaed gan Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed yn nodi bod nodweddion unigryw yn perthyn i'r adeilad, nad oedd i'w gweld mewn unrhyw strwythur adeilad arall yn ne Cymru.


Kidwelly Castle

Kidwelly Castle
Kidwelly castle is one of Wales' best-kept secrets. It is built on a steep bluff overlooking the River Gwendraeth and presents a vision of medieval times. It is remarkably well preserved and its soaring twin-towered gatehouse stands almost to full height.


Kidwelly Industrial Museum

Kidwelly Industrial Museum
Kidwelly Industrial Museum houses the oldest surviving tinplate works in Europe. Sited a mile outside the historic town of Kidwelly the museum houses the second oldest recorded tinplate works in the UK. This unique museum, has FREE entry is dedicated to the interpretation of the tinplate industry in general and specifically the packmill process.


Parc Gwledig Pen-bre

Parc Gwledig Pen-bre
Parc Gwledig Pen-bre yw un o'r prif atyniadau i ymwelwyr yng Nghymru, gan gynnig cyfuniad unigryw o'r arfordir a chefn gwlad.


Pembrey West Wales Airport

Pembrey West Wales Airport
This award winning commercial airport is situated on the north of the Carmarthen Bay Peninsula. Facilities include a fully functional terminal building, ATC, restaurant and flight school.


Trac Rasio Pen-bre

Trac Rasio Pen-bre
Mae trac rasio Pen-bre yn cynnig rasio ar gyfer ceir, beiciau modur, certi a lorïau. Mae Penbre yn cynnal ralïau a sbrintiau. Mae'r trac rasio yn lleoliad gwych ar gyfer gweithgareddau tîm a chorfforaethol ac yn cynnig cyfres o ysgolion gyrru ar gyfer rasio moduron.


Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.