Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Banciau Bwyd CETMA

Dyma fanylion y Banciau Bwyd mae CETMA yn eu trefnu.

Banc Bwyd Brys Canolfan Fusnes CETMA 

Mae’r Banc Bwyd yma yn cefnogi pobl sy’n methu defnyddio Banc Bwyd yn arferol, yn ardal Llanelli.

Mae’r banc bwyd ar agor dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, o tua 10yb nes 2yp. 

Gellir cysylltu â’r Banc Bwyd drwy e-bost surplus@cetma.org.uk neu drwy ei tudalen Facebook: https://www.facebook.com/surplusfoodllanelli/

 

Banc Bwyd Penbre a Phorth Tywyn

Mae’r banc bwyd yn gwasanaethu ardaloedd Penbre a Phorth Tywyn, Cydweli, Trimsaran, Carwe, Pwll a Phontiets

Mae’r banc bwyd ar agor dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener, o tua 10yb nes 2yp. 

Gellir cysylltu â’r Banc Bwyd drwy e-bost pbpfoodbank@cetma.org.uk neu drwy ei tudalen Facebook: https://www.facebook.com/PBPfoodbank/

www.cetma.org.uk

 

Dylid gwneud cais am gymroth mor fuan â phosib yn ystod y dydd er mwyn bod cludiant y bwyd yn gallu digwydd yn ystod y prynhawn.

 

Pwynt cyswllt Cydweli:

Sefydliad: Canolfan Tywysoges Gwenllian

Manylion cyswllt: Cyng. Jeannete Gilasbey, 01554 892729 / 07773 473311 

 

Gofynnir i sefydliadau cyswllt eraill gysylltu gyda’r Cyngor Tref fel y gallwn rannu eich manylion ar ein gwefan.  Danfonwch eich manylion cyswllt at  towncouncil@kidwelly.gov.uk 

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.