Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

CAU FFORDD DROS DRO - B4308 STRYD Y SARN, CYDWELI

YNGHYLCH : CAU FFORDD DROS DRO - B4308 STRYD Y SARN, CYDWELI

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro ffordd y B4308, Stryd y Sarn, Cydweli, o'i chyffordd â Heol Fair am bellter o 61 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Dŵr Cymru gyflawni gwaith atgyweirio o 0900 o'r gloch ddydd Sul 14 Gorffennaf, 2019 am ddiwrnod.

Y llwybr arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r de-ddwyrain fydd mynd i gyfeiriad y gogledd-orllewin / gogledd-ddwyrain ar hyd y B4308 hyd at ei chyffordd â chylchfan Parc y Bocs. Wrth y gylchfan, defnyddio'r ail allanfa a theithio tua'r de-ddwyrain / de-orllewin ar hyd yr A484 hyd at ei chyffordd â chylchfan Pont yr Hyd. Wrth y gylchfan, dewis yr ail allanfa a theithio i'r gogledd-orllewin / gogledd ar hyd y B4308 i ddychwelyd i fan sydd i'r de-ddwyrain o'r man lle mae'r ffordd ynghau. I'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gogledd-orllewin.

Gweler y cynllun isod (nad yw wrth raddfa) sy'n dangos y darn ffordd a gaeir ynghyd â'r ffordd arall, neu dilynwch y ddolen yma i weld copi PDF.

Stryd y Sarn ar gau 14/07/19

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.