Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

CAU FFORDD DROS DRO | TEMPORARY ROAD CLOSURE

U2226: HEOL HOREB | HOREB ROAD, MYNYDDYGARREG

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro yr U2226, Heol Horeb, Mynyddygarreg o'r gyffordd â'r U2228 am bellter o 43 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Gyngor Sir Caerfyrddin wneud gwaith draenio a hynny o 08:00 ddydd Llun, 29ain Hydref, 2018 am gyfnod o 5 diwrnod.

Y ffordd arall ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r de-orllewin fydd parhau i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain ar hyd yr U2226 hyd at y gyffordd â'r C2068. Wrth y gyffordd, troi i'r dde a theithio tua'r gogledd-ddwyrain ac yna i'r de-ddwyrain ar hyd yr C2068 hyd at y gyffordd â'r C2057. Wrth y gyffordd, troi i'r dde a theithio tua'r de-orllewin ar hyd yr C2057 hyd at y gyffordd â'r U2226. Wrth y gyffordd, troi i'r dde a theithio tua'r gogledd-ddwyrain ar hyd yr U2226 er mwyn dychwelyd i fan sydd i'r de-orllewin o'r man lle mae'r ffordd ar gau. I'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r gogledd-ddwyrain.

Cliciwch fan hyn i weld cynllun sy'n dangos y darn ffordd sydd i'w gau a'r ffyrdd eraill y gall teithwyr fynd arnynt.


A request has been received for the temporary road closure of the U2226 Horeb Road, Mynyddygarreg from its junction with the U2228 for a total distance of 43 metres in a north-westerly direction.

The closure is necessary for Carmarthenshire County Council to carry out drainage works from 0800 hours Monday 29th October, 2018 for a period of 5 days.

The alternative route for south-west bound traffic will be to proceed in a north-easterly direction along the U2226 to its junction with the C2068. At the junction, turn right and continue in a north-easterly to south-easterly direction along the C2068 to its junction with the C2057. At the junction, turn right and continue in a south-westerly direction along the C2057 to its junction with the U2226. At the junction, turn right and continue in a north-easterly direction along the U2226 to return to a point south-west of the closure. Vice Versa for north-east bound traffic. NO ACCESS WILL BE AVAILABLE.

Click here to view the plan (N.T.S.) illustrating the length of road to be closed and alternative route.

 

Temporary Road Closure at Horeb Road

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.