Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cei Cydweli - cau meysydd parcio

HYSBYSIAD

Mae'r ddau faes parcio - yr un ar Heol y Cei a'r llall wrth y Cei ar gau nes clywir yn wahanol

  • Mae'r meysydd parcio wedi cau i atal pobl rhag dod ynghyd i gymdeithasu yn unol â mesurau'r Llywodraeth i atal lledaeniad coronafeirws (COVID-19)

  • Peidiwch â gyrru i'r Cei i gerdded eich ci, i wneud ymarfer corff, neu am unrhyw reswm arall.

  • Caniateir mynd i'r Cei ond gofalwch eich bod yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth o ran gwneud un math o ymarfer y diwrnod ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o'ch cartref.

  • Dylid dilyn y canllawiau o ran ymbellhau cymdeithasol bob amser gan gadw 2 fetr wrth bobl eraill. 

Meysydd parcio'r Cei ar gau

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.