Kidwelly Town Council Logo
Menu
pagetitle

Clwb Camerâu Cydweli

Rydyn ni'n cwrdd unwaith yr wythnos ar nos Fercher ar gyfer gweithgareddau clwb. Mae pob cyfarfod yn agored i aelodau ac ymwelwyr. Os ydych yn dymuno ymweld, dewch draw ar un o'r diwrnodau / amseroedd canlynol (nid oes angen gofyn yn gyntaf).

Rydym yn cynnig cymorth llawn i'ch helpu chi i ddefnyddio'r goleuadau. Y cyfan sydd ei angen yw camera gyda 'hot-shoe flash mount'.

Rydym yn annog aelodau newydd i ymuno â ni, gan gynnwys aelodau iau. Er bod nifer o'n haelodau presennol yn ffotograffwyr profiadol, mae'r rhan fwyaf yn ddechreuwyr. Rydym yn croesawu ffotograffwyr o bob gallu, o ddechreuwyr llwyr i rai profiadol. Mae gennym bwyslais cryf ar ddysgu a gwella sgiliau ffotograffiaeth. Mae gennym ni duedd gref tuag at gael hwyl ac nid ydym yn cystadlu rhwng ein gilydd. Ar hyn o bryd mae gennym tua 25 aelod cyson.

Cadeirydd: Brian Rees
Ffôn: 01554 890603

Ysgrifennydd: Fran Burke-Lloyd
Trysorydd: Mavis Evans

Ffôn: Brian Rees - 01554 890603
Gwefan: http://www.kidwellycameraclub.co.uk

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.