Kidwelly Town Council Logo
Menu

Clwb Probus Cydweli

Rydym yn darparu man cyfarfod rheolaidd ar gyfer dynion, sydd ar ôl ymddeol neu wedi hanner ymddeol yn dymuno cwrdd â dynion o dan yr un amgylchiadau ac sy'n rhannu'r un diddordebau.

Rydym yn cwrdd yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Hillfield Villas, Cydweli ar y pedwerydd dydd Mercher ym mhob mis am 10.00am pan fydd siaradwyr gwadd sy'n trafod ystod amrywiol o bynciau yn ein cyfarch.

Cysylltiadau:

Ysgrifennydd: Mr Leighton Price. Ffôn: 01554 892822
E-bost: marleighone@yahoo.co.uk

Cadeirydd: Dr Eric Davies. Ffôn: 01554 891241

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.