Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Coronafeirws: Gwybodaeth i drigolion

Yn sgil clefyd pandemig y Coronafeirws:
Bydd swyddfeydd Cyngor Tref Cydweli ar gau i’r cyhoedd o ddydd Gwener Mawrth 20fed nes y clywir yn wahanol.

Gallwch gysylltu gyda staff dros y ffôn neu drwy e-bost rhwng yr oriau o 9yb – 1yp o ddydd Llun i ddydd Iau a rhwng 9yb a 12yp ar ddydd Gwener.
Os oes angen cymorth neu gyngor arnoch rhowch ganiad i’r rhifau isod

Rhif ffôn: 01554 890203
Cyfeiriad e-bost: towncouncil@kidwelly.gov.uk

Grwp Gweithredu Cydweli a Mynydd-y-Garreg
Rhif ffôn: 07342282179        07789510222

https://www.facebook.com/groups/2308489282784675/

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.