Kidwelly Town Council Logo
Menu

County Councillor Surgery 30th March

Date: 30th March 2019

Cllr Jeanette Gilasbey will be holding a surgery on Saturday 30th March at 10.30am at Kidwelly Rugby Club.

If you are unable to attend and wish to discuss an issue with the County Councillor, please click here for Cllr Gilasbey's contact details. 

 

Cymhorthfa'r Cynghorydd Sir, Mawrth 30ain

Mi fydd y Cyng. Jeanette Gilasbey yn cynnal cymhorthfa ar ddydd Sadwrn Mawrth 30ain am 10.30 y bore yng Nghlwb Rygbi Cydweli.

Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ac eisiau trafod unrhyw fater gyda'r Cynghorydd Sir, cliciwch fan hyn er mwyn dod o hyd i fanylion cyswllt y Cyng. Gilasbey.

<< Back to Events

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

© Kidwelly Town Council 2017 - 2019. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners