Kidwelly Town Council Logo
Menu

Cydweli Twinning Association's International Evening

Date: 30th September 2017

Come and join Cydweli Twinning Association for an International Evening on Saturday, 30th September, from 18:00-21:00 in the Princess Gwenllian Centre, Kidwelly. Taste delicious food from around the world including France, Ireland, Italy, Japan, Syria, Mexico, China and Australia, and enjoy live music. If you'd be interested in having a stall to represent a different country, let Polly Seton know at setonpolly@gmail.com by September 20th. Tickets are £8 for adults, £3 for under 11s, and £20 for a family ticket (2 adults, 2 kids).

To view a poster for the event please click here

Noson Ryngwladol Cymdeithas Gefeillio Cydweli

Dewch i ymuno â Chymdeithas Gefeillio Cydweli ar gyfer Noson Ryngwladol yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli ar nos Sadwrn, Medi 30ain, rhwng 18.00 a 21.00.  Blaswch fwydydd blasus o blith gwledydd ar draws y byd megis Ffrainc, Iwerddon, yr Eidal, Japan, Syria, Mecsico, Tsieina ac Awstralia, a mwynhewch gerddoriaeth byw.  Os oes diddordeb gennych gael stondin yno i gynrychioli gwlad arall, rhowch wybod i Polly Seton drwy ddanfon e-bost at setonpolly@gmail.com erbyn Medi 20fed.  Mae tocynnau yn £8 ar gyfer oedolion, £3 ar gyfer plant dan 11 ac £20 am docyn teulu (2 oedolyn, 2 blentyn). 

I weld poster ar gyfer y digwyddiad, rhowch glic fan hyn

<< Back to Events

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

Quick Contact
© Kidwelly Town Council 2017. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners