Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cyfarfod Blynyddol Cyntaf 'Grŵp Cyfranogiad Cleifion' Meddygfa Minafon

Dyddiad: Mehefin 24ain 2019

Cyfarfod Blynyddol Cyntaf 'Grŵp Cyfranogiad Cleifion' Meddygfa Minafon

Cynhelir y cyfarfod:  Nos Lun, Mehefin 24ain 2019

rhwng 6.00 - 8.00 y nos

yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli - yn y Neuadd Fawr.

Croesawir holl gleifion y Feddygfa i fynychu'r cyfarfod.

Cyfle i ddysgu rhagor ynghylch y Grŵp Cyfranogiad Cleifion.

Rydym eisiau apwyntio aelodau newydd i'r grŵp ac yn benodol ysgrifennydd. Os oes gennych ddiddordeb, dewch i'r Cyfarfod Blynyddol.

Cyfarfod Blynyddol Cyntaf  'Grŵp Cyfranogiad Cleifion' Meddygfa Minafon

<< Yn ôl at y rhestr digwyddiadau

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.