Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cyfarfod The History Shed Experience CIC

Dyddiad: Chwefror 10fed 2020

Dymuna The History Shed Experience CIC (Cwmni Buddiannau Cymunedol) mewn cysylltiad â Chyngor Tref Cydweli eich gwahodd i gyfarfod i drafod y posibilrwydd o ddod â'r Sied Hanes (Amgueddfa) i safle Glan yr Afon.  Cynhelir y cyfarfod yn Neuadd Gwenllian ar nos Lun, Chwefror 10fed am 6.30 yr hwyr.  Croeso i bawb 

<< Yn ôl at y rhestr digwyddiadau

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.