Kidwelly Town Council Logo
Menu

Cymdeithas Ddinesig Cydweli

O fewn Cydweli a Mynyddygarreg, nodau'r Gymdeithas Ddinesig yw:

1. Hyrwyddo safonau uchel o gynllunio, pensaernïaeth a dylunio;
2. Cynorthwyo addysgu'r cyhoedd mewn hanes, daearyddiaeth a chadwraeth yr amgylchedd naturiol ac adeiledig;
3. Hyrwyddo polisïau a phrosiectau bydd yn gwella ansawdd bywyd yng nghymunedau Cydweli a Mynyddygarreg;
4. Darparu cynaliadwyedd amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol;
5. Cynorthwyo i amddiffyn, cadw a gwella nodweddion sydd o ddiddordeb hanesyddol neu gyhoeddus;
6. Hyrwyddo balchder dinesig.

Mae'r Gymdeithas yn cyfarfod ar ail ddydd Iau y mis yn Festri Morfa am 7 yr hwyr heblaw mis Ionawr a mis Awst. Os ydych chi'n rhannu'r un gwerthoedd fel y nodir uchod, ystyriwch ddod yn aelod o'r Gymdeithas.

Am wybodaeth bellach cysylltwch a'r Ysgrifennydd Anrhydeddus: Malcolm MacDonald

Ffôn: 01554 891090
E-bost: malcolm.macdonald9@btinternet.com

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.