Kidwelly Town Council Logo
Menu
pagetitle

Cymdeithas Hanes Lleol Cydweli

Amcanion y Gymdeithas yw hyrwyddo diddordeb mewn hanes Cydweli a darparu modd, trwy ymchwil, i'w drysori ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Un modd o wneud hyn yw defnyddio'r rhyngrwyd fel cronfa fel gall pob un gael mynediad i'r hyn a wybyddir fel hanes yr ardal. Creodd Jeff Mansel wefan http://www.kidwellyhistory.co.uk gan adal model gwych i'r Gymdeithas ddilyn. Mae'r gymdeithas wedi cyhoeddi tri llyfr sy'n adlewyrchu gwaith Bill Morris a oedd yn hanesydd lleol uchel ei barch. Cyhoeddiadau eraill ar y gweill yw Coflyfrau Ysgolion y Castell ac Hillfield a'r Carmarthen Journal Shipping Index.

Rydym ni'n cwrdd yn Ystafelloedd y Plwyf, Eglwys y Santes Fair.  Darperir lluniaeth ysgafn ar ddiwedd pob cyfarfod.  Drysau ar agor am 7 yr hwyr a dechreuir darlithoedd am 7.30 y nos.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn gweld ein rhaglen

Gwefan: http://www.kidwellylocalhistorysociety.org.uk/

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.