Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cymhorthfa'r Cynghorydd Sir Chwefror 29ain 2020

Dyddiad: Chwefror 29ain 2020

Mi fydd y Cynghorydd Jeanette Gilasbey yn cynnal cymhorthfa ar ddydd Sadwrn, Chwefror 29ain 2020 yn Neuadd Les Mynydd-y-Garreg am 10.30 y bore.

Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol ac eisiau trafod unrhyw fater gyda'r Cynghorydd Sir, dilynwch y ddolen yma er mwyn dod o hyd i fanylion cyswllt y Cyng. Gilasbey.

<< Yn ôl at y rhestr digwyddiadau

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.