Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cyng John Parry

Ward: Ward Mynyddygarreg
Plaid: Annibynnol
Cyfeirad gohebu: Haulfryn, Heol Meinciau, Mynydd-y-garreg, Cydweli, SA17 4RP

robertjohnparry55@gmail.com
01554 890563
07483 853563

Gwybodaeth ychwanegol

Etholwyd 09/05/19

Cynrychiolydd y Cyngor ar gyfer Neuadd Mynyddygarreg
Cynrychiolydd y Cyngor ar gyfer y Cyngor Ieuenctid

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.