Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cyng Tony Burnett - Dirprwy Faer

Picture of

Teitl: Dirprwy Faer
Ward: Ward y Castell
Plaid: Llafur Cymru

tonyspost@live.co.uk

Penodiadau i bwyllgorau

Cyfarfod Llawn y Cyngor (Is-gadeirydd)
Pwyllgor Sefydlu (Is-gadeirydd)

Gwybodaeth ychwanegol

Cyfetholwyd 11/07/17

Llywodraethwr Ysgol Gymraeg Gwenllian
Cynrychiolydd y Cyngor ar gyfer Un Llais Cymru
Cynrychiolydd y Cyngor ar gyfer Ni / Us

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.