Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Cyngerdd Blynyddol Côr Meibion Dyffryn Tywi

Dyddiad: Hydref 12fed 2019

Cyngerdd Blynyddol Côr Meibion Dyffryn Tywi

 

Mi fydd Côr Meibion Dyffryn Tywi yn cynnal eu Cyngerdd Blynyddol ar ddydd Sadwrn, Hydref 12fed 2019 yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli am 7.00 yr hwyr.
Y gwesteion arbennig eleni fydd Piantel, Trio a Chôr Meibion Mynydd Mawr. Arweinydd y noson bydd Eirian Wyn. Pris tocynnau yw £12 ac maent ar gael oddi wrth Derrick Rowlands – 01269 860996.

<< Yn ôl at y rhestr digwyddiadau

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.