Kidwelly Town Council Logo
Menu

Cyngerdd Côr Merched Glannau'r Gwendraeth - Concert

Date: 30th June 2018

Cynhelir Cyngerdd Côr Merched Glannau'r Gwendraeth yn Neuadd Lesiant Pontiets Nos Sadwrn, Mehefin 30ain am 7 yr hwyr.

Bydd Côr Lleisiau Llannerch, Grŵp Gwerin Tawerin a Luke Rees hefyd yn perfformio.  Llywyddir y noson gan Ioan Hefin.  Pris mynediad yw £7; mynediad am ddim i blant.  Am docynnau ffoniwch 01269 861922.

I weld poster cliciwch fan hyn.


Côr Merched Glannau'r Gwendraeth are holding a concert in Pontyates Welfare Hall on Saturday 30th June at 7.00pm.

They will be joined by Côr Lleisiau Llannerch, Tawerin Folk Group and Luke Rees.  The evening will be compered by Ioan Hefn.  Tickets are priced at £7; free admission for children.  For tickets please phone 01269 861922.

To view a poster, please click here.

 

<< Back to Events

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

Quick Contact
© Kidwelly Town Council 2017. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners