Kidwelly Town Council Logo
Menu

Hywel Dda Community Health Council Survey

Have you used your local GP Out-of-Hours service recently? If so, you can help to improve the service by completing a short online survey. Your local Community Health Council will use the results to identify where the service is working well and where improvements are needed. The survey will be live from Monday 21st January – Sunday 31st March 2019.

Please click here to access the GP Out-of-Hours online survey

Community Health Councils are independent and exist to improve the patient experience within the National Health Service (NHS) in Wales and to offer support if things go wrong. If you would like to contact your Community Health Council please call 01646 697610 for more information.


Arolwg Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

Ydych chi wedi defnyddio gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu-Allan-i-Oriau yn ddiweddar? Os ydych, gallwch helpu i wella'r gwasanaeth trwy ateb ein harolwg ar-lein. Bydd eich Cyngor Iechyd Cymuned lleol yn defnyddio'r canlyniadau i adnabod llwyddiannau'r gwasanaeth a lle mae angen gwelliannau. Bydd yr arolwg yn parhau nes dydd Sul Mawrth 31ain 2019.

Cliciwch fan hyn er mwyn dechrau'r arolwg i'r gwasanaeth Meddygon Teulu y Tu-Alla-i-Oriau.

Mae Cynghorau Iechyd Cymuned yn annibynnol ac yn bodoli er mwyn gwella profiadau cleifion o fewn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) yng Nghymru ac yn cynnig cefnogaeth os oes problemau. Os hoffech gysylltu gyda'r Cyngor Iechyd Cymuned ffoniwch 01646 697610 am ragor o fanylion.

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

© Kidwelly Town Council 2017 - 2019. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners