Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Darparu gwasanaeth Diwifr (Wi-Fi) yng Nghydweli drwy gwmni Telemat

Mae Cyngor Tref Cydweli yn cyflwyno cynllun Wi-Fi rhad ac am ddim i’r dref.
I alluogi’r WiFi rhad ac am ddim, bydd angen cyfres o bwyntiau mynediad mewn lleoliadau strategol ar hyd y dref. Mae Cyngor Tref Cydweli yn chwilio am gymorth oddi wrth fusnesau i gynnal y pwyntiau mynediad yma (modemau bach) ar ei hadeiladau. Mae hyn yn rhad ac am ddim i fusnesau sy’n cymryd rhan. Mae Cyngor Tref Cydweli yn noddi Cynllun Telemat, sy’n brosiect a ariennir drwy’r Undeb Ewropeaidd sy’n cael ei gweinyddu gan Gyngor Sir Gâr.
Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan cysylltwch â Chlerc y Dref ar 01554 890203 neu danfonwch e-bost at towncouncil@kidwelly.gov.uk


Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen canllaw ynghylch WiFi Trefi (Saesneg yn unig)

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen cwestiynau cyffredin ynghylch gosod system WiFi (Saesneg yn unig)

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen cwestiynau cyffredin ar gyfer busnesau a mudiad sydd â diddordeb (Saesneg yn unig)

Dilynwch y ddolen hon er mwyn llwytho ffurflen i lawr ar gyfer y rheiny sydd â diddordeb mewn ymuno gyda’r cynllun a’i dychwelyd at y Cyngor

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.