Kidwelly Town Council Logo
Menu

Doctoriaid a Fferyllfeydd


Kidwelly Pharmacy Fferyllfa

Kidwelly Pharmacy Fferyllfa
As your local community pharmacy we can offer a wide range of services and facilities for you and your family. Croeso i wefan Fferyllfa Cydweli. Fel eich fferyllfa cymunedol leol gallwn gynnig ystod eang o wasanaethau i chi a'ch teulu.


Minafon Surgery

Minafon Surgery
Doctors Surgery

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.