Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Dyddiadau Gweithdai Busnes Cymru

Dilynwch y ddolen yma ar gyfer PDF Saesneg o'r gweithdai a gynhelir mewn lleoliadau gwahanol ar draws Sir Gaerfyrddin ar gyfer y rheiny sy'n chwilio am gymorth ar gyfer dechrau eu busnes eu hunain. Y lleoliadau agosaf at Gydweli yw Caerfyrddin a Llanelli ar y dyddiadau canlynol:

Dydd Mawrth 25ain Mehefin 2019 - "Starting and running a business, Taking the plunge" - Gwesty'r Thomas Arms, Llanelli - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Mawrth 2il Gorffennaf 2019 - "Starting and running a business, Taking the plunge" - Tŷ Myrddin, Caerfyrddin - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Iau 18fed Gorffennaf 2019 - "Starting and running a business, Taking the plunge" - Gwesty'r Thomas Arms, Llanelli - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Iau 25ain Gorffennaf 2019 - "An introduction to Tax & Bookkeeping" - Tŷ Myrddin, Caerfyrddin - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Iau 1af Awst 2019 - "Starting and running a business, Taking the plunge" - Tŷ Myrddin, Caerfyrddin - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Iau 8fed Awst 2019 - "An introduction to Tax & Bookkeeping" - Gwesty'r Thomas Arms, Llanelli - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Iau 12fed Medi 2019 - "Starting and running a business, Taking the plunge" - Gwesty'r Thomas Arms, Llanelli - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Iau 19eg Medi 2019 - "An introduction to Tax & Bookkeeping" - Tŷ Myrddin, Caerfyrddin - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Iau 1af Hydref 2019 - "Starting and running a business, Taking the plunge" - Tŷ Myrddin, Caerfyrddin - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Iau 10fed Hydref 2019 - "An introduction to Tax & Bookkeeping" - Gwesty'r Thomas Arms, Llanelli - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Iau 17eg Hydref 2019 - "Starting and running a business, Taking the plunge" - Gwesty'r Thomas Arms, Llanelli - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Mawrth 5ed Tachwedd 2019 - "Starting and running a business, Taking the plunge" - Tŷ Myrddin, Caerfyrddin - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Iau 28ain Hydref 2019 - "Starting and running a business, Taking the plunge" - Gwesty'r Thomas Arms, Llanelli - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Iau 5ed Rhagfyr 2019 - "An introduction to Tax & Bookkeeping" - Tŷ Myrddin, Caerfyrddin - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Dydd Mawrth 17eg Rhagfyr 2019 - "Starting and running a business, Taking the plunge" - Tŷ Myrddin, Caerfyrddin - ffoniwch 01267 233749 am ragor o fanylion

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.