Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Eisteddfod Gadeiriol Mynydd y Garreg 2019

Dyddiad: Mai 10fed 2019

Cynhelir Eisteddfod Gadeiriol Mynydd y Garreg yn Neuadd Mynyddygarreg ar Ddydd Gwener Mai 10fed 2019 yn dechrau am 5.00 y prynhawn.

Pris mynediad bydd £3 i oedolion, plant am ddim.

I gael darllen Rhaglen yr Eisteddfod, cliciwch fan hyn

<< Yn ôl at y rhestr digwyddiadau

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.