Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Gwasanaeth Talu Swyddfa'r Post

Mae gwasanaeth talu Swyddfa'r Post yn galluogi mundiadau i ddarparu eu cwsmeriaid / cleientiaid gyda thaliad arian parod drwy ddangos llythyr gyda chod bar mewn unrhyw gangen o Swyddfa'r Post.

 

Ar hyn o bryd tra bod mudiadau yn ceisio gwneud taliadau arian yn gyflum i drigolion, busnesau a grwpiau eraill, pan fod manylion banc a manylion eraill ddim ar gael, gallai'r gwasanaeth yma bod o fudd fel modd o gael hawliau at y cwsmer pen draw. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion drwy ddilyn y ddolen isod (Saesneg);

 

https://www.postoffice.co.uk/post-office-payout

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.