Kidwelly Town Council Logo
Menu

Gwely a Brecwast


Bythynod Fferm Cydweli - Penlan Isaf

Bythynod Fferm Cydweli - Penlan Isaf
Mae gan fusnes Kidwelly Farm Cottages lety hunanarlwyo mewn 'sgubor wedi ei adnewyddu sef Y Felin, sy'n cysgu deg; glampio yn y pabelli moethus Red Kite a Merlin; caban bugail unigryw o'r enw Big Cwtch; a ffermdy traddodiadol sy'n cynnig llety gwely a brecwast mewn dwy ystafell. Fe'i lleolir ar fferm Penlan Isaf, sydd uwchben tref hynafol Cydweli gyda golygfeydd hyfryd o'r castell a'r eglwys. Mae golygfeydd godidog o'r môr a chefn gwlad a llwybrau cerdded o amgylch y fferm gan gynnwys un sy'n eich tywys i lawr at y castell a'r dref.


Middle Mill Guest House

Middle Mill Guest House
An old water mill that has been converted in to a beautiful guest house. Set in a small holding which means you get fresh eggs with your breakfast. 10 minutes walk to Kidwelly castle.


Sleep @ Calon y Fferi

Sleep @ Calon y Fferi
Mae'r ystafelloedd newydd ffasiynol a leolir ar y llawr gwaelod wedi eu dylunio a'u henwi ar ôl artistiaid lleol a'u gwaith. Mae'r holl ystafelloedd yn cynnwys ystafell ymolchi, rhai ohonynt yn ystafelloedd gwlyb (wet rooms). Mae tair ystafell yn cynnig llety a phatio sy'n addas i ymwelwyr a chŵn. Mae'r brecwast yn cael ei weini gan y bwyty Pryd o Fwyd, bwyty a bar sydd wedi ennill gwobrau, sydd ar agor o ddydd Mercher hyd ddydd Sul. Mae'r llety yn cynnig llawer rhagor na'r arfer gyda galeri gelf, llyfrgell fechan, man storio beiciau, golchdy, ystafell gyfarfod a Swyddfa'r Post! Gallwch fwynhau coffi yn ein gerddi hyfryd neu gerdded ar hyd y traeth sydd lai na hanner milltir o'r gwesty. Cynhelir marchnad dymhorol ar Sadyrnau hefyd. Mae'r gwesty wedi cael ei osod mewn modd sy'n hygyrch i bawb, felly yn ogystal ag ystafelloedd sy'n addas i gadair olwyn ac mae offer cymorth ar gael ar gais.


The Old Dairy B&B

The Old Dairy B&B
The Old Dairy B&B at Ystrad Fach (little vale) is set in 15 acres of rolling countryside with private access to the river Gwendraeth Fach. A perfect rural retreat.


The Old Forge Pumphouse Annexe

The Old Forge Pumphouse Annexe
The Old Forge Pumphouse Annexe offers comfortable accommodation for 2 people + a dog in a very picturesque riverside setting. We offer flexible stay duration - ideal for fishing, walking, cycling, close to various beaches or a complete get away from it all.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.