Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Hwb Cydweli

Rhedir Hwb Cymunedol Cydweli GAN y gymuned AR GYFER y gymuned. Mae’n cael ei reoli a’i redeg gan wirfoddolwyr er mwyn:

  • Darparu gwybodaeth am wasanaethau sydd ar gael
  • Darparu gwybodaeth i ymwelwyr a thwristiaid
  • Rhoi cymorth i adfywio'r dref a'r ardal leol
  • Rhoi cymorth i bobl sy'n anabl neu dan anfantais
  • Darparu gwasanaethau sydd fel arall nad ar gael yn lleol
  • Rhoi cymorth i bobl ddod o hyd i swyddi
  • Darparu hyfforddiant a chreu cyfleoedd
  • Darparu cartref a chyfleusterau ar gyfer mudiadau eraill
  • Dod â lles a ffyniant i Gydweli a'r cyffiniau

Nod yr Hwb yw darparu lle ar gyfer unrhyw aelod o'r gymuned; rhoi cymorth i ddiwallu anghenion; i dynnu gwasanaethau a'u darparwyr ynghyd o dan un to; i lenwi'r bylchau mewn gwasanaethau cymdeithasol a chynnig cydraddoldeb, cynhwysiad a chyfoeth i drigolion Cydweli a'r cyffiniau. Mae prosiectau'r Hwb yn darparu hyfforddiant, profiad gwaith a sgiliau ar gyfer pobl sy'n chwilio am waith neu'n anelu at yrfa benodol, beth bynnag yw gallu neu anallu'r person.

Cefnogir yr Hwb gan Ynghyd CIC, menter gymdeithasol (dielw) o Gydweli sy'n gweithredu nifer o brosiectau o'r Hwb sy'n anelu i greu canolfannau tebyg mewn cymunedau eraill o fewn Sir Gaerfyrddin. Nid yw'r Hwb yn cael ei gefnogi gan Gyngor Sir Caerfyrddin nac yn cael ei ddylanwadu gan unrhyw gorff statudol.

Cefnogir yr Hwb yn ariannol gan 'Burns in the Community' a Chyngor Tref Cydweli, yn ogystal â nifer o unigolion. Mae bodolaeth yr Hwb yn ddibynnol ar y gefnogaeth yma i barhau i ddarparu gwasanaethau a chyfleusterau ar gyfer y gymuned.

Am ragor o wybodaeth, ymwelwch â Gwefan Hwb Cymunedol Cydweli

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.