Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

KAMPS (Cymdeithas Pantomeim Cydweli a Mynyddygarreg)

Pantomeim KAMPS

Mae KAMPS (Cymdeithas Pantomeim Cydweli a Mynyddygarreg) yn cwrdd yn Neuadd Mynyddygarreg bob nos Iau (rhwng 6 ac 8 yr hwyr) a bob bore dydd Sadwrn (rhwng 10 y bore nes 2 y prynhawn).
Ry'n ni'n garfan actio amatur cyfeillgar sy'n croesawu pobl o bob oed a gallu i ymuno â ni ar gyfer rhannau ar y llwyfan a thu cefn i'r llwyfan. Ein nod yw cynnal dau gynhyrchiad y flwyddyn, un adeg y Nadolig ac un arall o gwmpas Gŵyl y Banc y gwanwyn. Ein cynhyrchiad diwethaf oedd Sinderela: Pantomeim i'r Haf. Ein cynhyrchiad nesaf bydd ‘Carol Nadolig: Drama i'r teulu oll’ i'w berfformio yn Neuadd Mynyddygarreg ar y 3/4/5 Ionawr 2020.
Am ragor o wybodaeth dewch i un o'n cyfarfodydd, e-bostiwch contact.kamps@gmail.com, dewch o hyd i ni ar Facebook neu rhowch alwad i Katy Sheen ar 01554 890551.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.