Kidwelly Town Council Logo
Menu

Llywodraeth Cymru: Ymgyngoriad ar ddeddfwriaeth a pholisi cynllunio ar gyfer ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr

Dilynwch y ddolen hon er mwyn cael rhagor o wybodaeth ynghylch yr ymgynghoriad

Mae'r ymgynghoriad hwn yn gofyn eich barn am gynigion i ddiwygio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Dosbarthiadau Defnydd) 1987 er mwyn diwygio'r dosbarth defnydd presennol ar gyfer 'Tai annedd' a chreu dosbarthiadau defnydd newydd ar gyfer 'Ail Gartrefi' ac ar gyfer 'Llety Gwyliau Tymor Byr'. Rydym hefyd yn awyddus i glywed eich barn am gynigion cysylltiedig i ddiwygio Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995.

Mae'r ymgynghoriad hefyd yn ymdrin â chynigion cysylltiedig i ddiwygio Polisi Cynllunio Cymru.

Er gwybodaeth ichi, gwnaeth Julie James AC, y Gweinidog Newid Hinsawdd, Ddatganiad Llafar ar Dachwedd 23ain ar ‘Ail Gartrefi a Fforddiadwyedd’ a oedd yn cyfeirio at yr ymgynghoriad hwn.

Camau i'w cymryd: Ymatebion erbyn 23 Chwefror 2022.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.