Kidwelly Town Council Logo
Menu

Local Democracy and Boundary Commission for Wales | Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

The Local Democracy and Boundary Commission for Wales have completed their first stage of their review of the electoral arrangements for the County of Carmarthenshire.  The Commission is now publishing Draft Proposals.

To view the notice, please click here.

Further information can be found on the Commission's website.  To view the website, please click here.

Details of the review are available on the Commission’s consultation portal.  Please click here to view a proposed map.  Click here to view the report.

The Commission would welcome any comments you may wish to make prior to the 27 November 2018. After this date the Commission will consider all the evidence and prepare a Final Proposals Report. These will be published and submitted to the Welsh Government, who may give effect to the proposals either as submitted or with modifications.


Mae'r Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru wedi cwblhau rhan gyntaf eu harolwg o'r trefniadau etholiadol ar gyfer Sir Gaerfyrddin.  Yn awr mae'r Comisiwn yn cyhoeddi ei Gyniogion Drafft.

I weld yr hysbysiad, cliciwch fan hyn.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar wefan y Comisiwn.  I weld y wefan, cliciwch fan hyn.

Ceir manylion am yr arolwg ar borth ymgynghori'r Comisiwn.  Cliciwch fan hyn i weld map arfaethedig.  Cliciwch fan hyn i weld yr adroddiad.

Mae'r Comisiwn yn croesawu unrhyw sylwadau yr hoffech chi eu gwneud cyn 27 Tachwedd 2018. Ar ôl y dyddiad hwn, bydd y Comisiwn yn ystyried yr holl dystiolaeth ac yn paratoi Adroddiad Cynigion Terfynol. Caiff y rhain eu cyhoeddi a’u cyflwyno i Lywodraeth Cymru, a all roi’r cynigion ar waith, naill ai fel y’u cyflwynwyd neu gydag addasiadau.

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

© Kidwelly Town Council 2017 - 2019. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners