Kidwelly Town Council Logo
Menu

Samplo pridd yng Nglan yr Afon

Hoffai Cyngor Tref Cydweli roi gwybod i drigolion y bydd samplu pridd yn cael ei gynnal yng Nglan yr Afon, gyda'r wythnos yn dechrau ar 28 Tachwedd 2022.

Mae samplo pridd wedi dechrau gyda'r safle yn cael ei gau i ffwrdd nes bydd rhybudd pellach. Efallai y bydd angen rhagor o brofion, a bydd y canlyniadau'n cael eu cyflwyno ar ôl i'r Cyngor Tref eu cyhoeddi a'u derbyn.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.