Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Noson Tân Gwyllt Blynyddol Neuadd Mynyddygarreg

Dyddiad: Tachwedd 5ed 2019

Ar nos Fawrth, Tachwedd 5ed cynhelir noson dân gwyllt blynyddol Neuadd Mynyddygarreg o 6.00 yr hwyr ymlaen.

Noson Tan Gwyllt MYG 2019

<< Yn ôl at y rhestr digwyddiadau

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.