Kidwelly Town Council Logo
Menu

Public Notice: Advertised Land to Rent GL13

Location: Near Waungadog Farm, Kidwelly, Enclosures No. 8872 and 7675

Ref: GL13

GL13

 PUBLIC NOTICE

ADVERTISED LAND TO RENT - GL13

The Kidwelly Town Council has the following land to let under the terms of a short term Agricultural Tenancy Agreement:-

The land is situated near Waungadog Farm, Kidwelly, Enclosures No. 8872 and 7675 and has an approximate area of 2.5 acres.

The term of the Tenancy will be 3 years and the successful tenant will be expected to tidy/maintain fences and hedges and keep the land in good husbandry.

Interested persons should submit a tender quoting the annual rental they are prepared to pay.

Offers MUST be in excess of £500 per annum

Tenders must be placed in a plain envelope marked on the outside as follows:-

Town Clerk
Kidwelly Town Council
“Tender GL 13 land near Waungadog”

to reach the Council Offices by 12 noon
on Friday 4th January 2019

The Council does not bind itself to accept the highest or any tender.
References may be taken.

 

Mark Stephens
Estates Officer
3rd December 2018


 

HYSBYSIAD CYHOEDDUS

TIR I’W RENTU - GL13

Mae Cyngor Tref Cydweli yn gosod y tir canlynol ar brydles Cytundeb Tenantiaeth Amaethyddol tymor byr:-

Lleolir y tir ger Fferm Waungadog, Cydweli, sy’n cynnwys caeau rhif 8872 a 7675 gyda maint y tir tua 2.5 cyfer.

Hyd y denantiaeth bydd 3 blynedd a bydd disgwyl i’r tenant llwyddiannus gadw trefn ar ffensys a chloddiau a chadw’r tir yn gymen.

Gwahoddir y rheiny sydd â diddordeb gyflwyno tendr sy’n cynnig rhent blynyddol maent yn barod i’w dalu.

Rhaid i gynigion fod yn fwy na £500 y flwyddyn

Dylid cyflwyno tendrau mewn amlen blaen wedi’i farcio fel a ganlyn:-

Clerc y Dref
Cyngor Tref Cydweli
“Tendr GL 13 tir ger Waungadog”

I gyrraedd Swyddfeydd y Cyngor erbyn hanner dydd ar
Ddydd Gwener Ionawr 4ydd 2019

Nid yw’r Cyngor yn ymrwymo ei hun i dderbyn y cynnig uchaf neu unrhyw dendr.
Derbynnir tystlythyrau.

 

Mark Stephens
Swyddog Ystadau

Rhagfyr 3ydd 2018

 

 

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

Quick Contact
© Kidwelly Town Council 2017. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners