Kidwelly Town Council Logo
Menu
pagetitle

Image: https://calonyfferi.wales/

Sleep @ Calon y Fferi

Mae'r ystafelloedd newydd ffasiynol a leolir ar y llawr gwaelod wedi eu dylunio a'u henwi ar ôl artistiaid lleol a'u gwaith. Mae'r holl ystafelloedd yn cynnwys ystafell ymolchi, rhai ohonynt yn ystafelloedd gwlyb (wet rooms). Mae tair ystafell yn cynnig llety a phatio sy'n addas i ymwelwyr a chŵn.
Mae'r brecwast yn cael ei weini gan y bwyty Pryd o Fwyd, bwyty a bar sydd wedi ennill gwobrau, sydd ar agor o ddydd Mercher hyd ddydd Sul.
Mae'r llety yn cynnig llawer rhagor na'r arfer gyda galeri gelf, llyfrgell fechan, man storio beiciau, golchdy, ystafell gyfarfod a Swyddfa'r Post! Gallwch fwynhau coffi yn ein gerddi hyfryd neu gerdded ar hyd y traeth sydd lai na hanner milltir o'r gwesty. Cynhelir marchnad dymhorol ar Sadyrnau hefyd.
Mae'r gwesty wedi cael ei osod mewn modd sy'n hygyrch i bawb, felly yn ogystal ag ystafelloedd sy'n addas i gadair olwyn ac mae offer cymorth ar gael ar gais.

Ffôn: 01267 874040
E-bost: office@calonyfferi.org
Gwefan: https://calonyfferi.wales/

Cyfeiriad / Lleoliad:
Heol Caerfyrddin, Glanyfferi, Sir Gaerfyrddin SA17 5TE

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.