Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Swydd Wag - Gweithiwr Dyfrhau

Lleoliad: Cydweli a Mynyddygarreg

Cyfeirnod: Dyfrhau

Mae Cyngor Tref Cydweli yn chwilio am bersonau sydd â diddordeb mewn dyfrhau  blodau yng Nghydweli a Mynyddygarreg.  Mae nifer o flychau blodau a basgedi crog ar draws yr ardal.

Bydd y swydd yn golygu dwy awr o waith, unwaith yr wythnos.

Dylai’r rheiny sydd â diddordeb yn y gwaith gysylltu gyda’r Rheolwr Ystadau, Mark Stephens ar 01554 890203 neu ddanfon e-bost at estates@kidwelly.gov.uk

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.