Kidwelly Town Council Logo
Menu

Taith Prydain | Tour of Britain

Date: 2nd September 2018

Ar ddydd Sul Medi'r 2il bydd Taith Prydain yn teithio drwy dref Cydweli. Mae'r ras yn dechrau ym mharc Penbre am 11 y bore a disgwylir iddi deithio drwy Gydweli am 11.10 y bore.

Mae nifer o ddigwyddiadau ar droed yn y dref gan gynnwys
Marchnad Fwyd ar Sgwâr y Dref ac yng Nglan yr Afon o 9 y bore ymlaen
ac o 12 y prynhawn ymlaen mae Diwrnod i'r Teulu yng Nghlwb Criced Cydweli gyda barbeciw a raffl

a drwy gydol y dydd ym Mharc Stephens gallwch weld y darn celf mawr bydd yn weledol o'r awyr sy'n rhan o gystadleuaeth genedlaethol gyda Thaith Prydain.

Er mwyn darllen rhagor am Daith Prydain cliciwch fan hyn


On Sunday 2nd September the Tour of Britain will make its way through Kidwelly. The race commences at the Countyry Park, Pembrey at 11am and is expected to be at Kidwelly at 11.10am.

Many events are planned during the day including
A pop-up food market at the Town Square and Glan yr Afon from 9am onwards
and from 12pm onwards a Family Fun Day will be held at Kidwelly Town Cricket Club with a barbecue and raffle

and throughout the day people can visit Parc Stephens where you'll be able to see the aerial land art which is part of a national competition with the Tour of Britain.

To read more about the Tour of Britain please click here

 

tour of britain

 

<< Back to Events

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

Quick Contact
© Kidwelly Town Council 2017. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners