Kidwelly Town Council Logo
Menu
pagetitle

Image: Lindsey Witcombe

Tir Cyffredin Cydweli

Grŵp o wirfoddolwyr amgylcheddol yw Tir Cyffredin Cydweli a ffurfiwyd llynedd (2019) fel cangen o Gydweithfa Ynni Cwm Gwendraeth (GVEC), y prosiect gardd ynni solar a eginodd o grŵp gwirfoddol Glan yr Afon a ffurfiwyd yn 2017.
Mae gennym ystod o sgiliau ymarferol, garddwriaeth ac addysgu ac rydym yn ymroddedig i weithio'n lleol i wrthdroi'r argyfwng hinsawdd ac ecolegol a chymryd ein rhan i greu cymuned gref hunanddigonol yma. Felly, ‘meddylfryd byd-eang, camau lleol.’
Mae ein gwaith a'n prosiectau yn cynnwys plannu coed a chynhaliaeth, clirio llwybrau cerdded, casglu sbwriel, cefnogi perllan leol, hau hadau blodau gwyllt mewn mannau cyhoeddus a chefnogi tyfu llysiau yn y gymuned. Rydym eisiau denu ieuenctid a chynnig gweithdai awyr agored i bawb.
Croeso i wirfoddolwyr
Cysylltwch â: Lindsey ar 890960 neu danfonwch e-bost at lindseywitcombe@gmail.com

Common Ground 2021

Yn ddiweddar, mae grŵp Tir Cyffredin Cydweli wedi rhoi dwy fainc yng Nghydweli, un yng Nglan yr Afon ac un arall ger y gamlas yn y Cei.  Rydym eisiau cysylltu gyda'r gymuned leol ac mae croeso i wirfoddolwyr newydd.

Ffôn: 01554 890960
E-bost: lindseywitcombe@gmail.com

Cyfeiriad / Lleoliad:
Cydweli

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.