Kidwelly Town Council Logo
Menu

Treth Gyngor Decach - Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi'r ymgynghoriad, 'Treth Gyngor Decach'. Mae'r ymgynghoriad hwn yn fyw rhwng 12 Gorffennaf a 4 Hydref 2022.

Rydym yn ceisio barn pobl a sefydliadau ar ein huchelgeisiau eang i gyflawni ein hymrwymiad i system decach a mwy blaengar.

Gall sefydliadau ymateb i'r arolwg drwy ddilyn y cyfarwyddiadau ar y ddolen isod:

Treth Gyngor Decach | LLYW.CYMRU

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.