Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Tŷ Golau yn Neuadd Mynyddygarreg

Dyddiad: Mehefin 19eg 2019

Bydd Tŷ Golau yn cynnal sesiwn yn Neuadd Mynyddygarreg ar ddydd Mercher, Mehefin 19eg rhwng 10.30 y bore a 12.00 y prynhawn.

Ar ddydd Iau, Mehefin 20fed cynhelir cyfarfod yng Nghanolfan Antioch, Heol Copperworks, Llanelli SA15 2NE.

Am ragor o fanylion ynghylch Tŷ Golau, cliciwch fan hyn neu ewch i'w gwefan www.tygolau.org.uk.

ty golau @ kidwelly

<< Yn ôl at y rhestr digwyddiadau

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.