Kidwelly Town Council Logo
Menu

Unveiling of the Mynyddygarreg Noticeboard | Dadorchuddiad Hysbysfwrdd Mynyddygarreg

Date: 16th November 2018

On Friday 16th November the new Noticeboard at Mynyddygarreg will be unveiled by children from Ysgol Mynyddygarreg at 2.00pm.  The new noticebard is located at the entrance to the park between Heol yr Ysgol and Horeb Road.

Ddydd Gwener Tachwedd 16eg bydd Hysbysfwrdd newydd Mynyddyagrreg yn cael ei ddadorchuddio gan blant Ysgol Mynyddygarreg am 2.00 y prynhawn.  Lleoliad yr hysbysfwrdd newydd yw ger mynedfa'r parc rhwng Heol yr Ysgol a Heol Horeb. 

 Poster lansio

 

 

<< Back to Events

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

Quick Contact
© Kidwelly Town Council 2017. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners