Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli - ar gau ar gyfer cynnal arolwg

Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin ac ymddiriedolwyr Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli yn gweithio gyda'i gilydd i sicrhau dyfodol tymor hir y safle.  Mae asesiadau'n cael eu cynnal a fydd yn llywio datblygiadau yn y dyfodol ar y safle.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chyngor Sir Caerfyrddin 01267 234567 a gofynnwch am Amgueddfa Sir Gaerfyrddin

Amgueddfa Ddiwydiannol Cydweli 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.