Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Canlyniadau Tendrau diweddar

Lleoliad: Cyngor Tref Cydweli

Cyfeirnod:

Yng nghyfarfod Pwyllgor Ystadau CTC a gynhaliwyd ar ddydd Mawrth Gorffennaf 14eg 2020, derbyniwyd y tendrau ar gyfer y darnau o dir a nodir isod:

GLH14

GLA6

GL25

£980

£551

£3351

£700

£450

 

£660

£405

 

£620

£400

 

£560

 

 

£550

 

 

 

 

 

 

 

 

Derbyniwyd y cynigion uchaf ar gyfer bob darn o dir.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.