Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

CAU FFORDD DROS DRO – C2121 O LAN-SAINT, CYDWELI

Mae cais wedi dod i law am gau dros dro yr C2121 Llan-saint, Cydweli o'r gyffordd â'r U2232 am bellter o 770 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i BT Openreach gyflawni gwaith gosod ceblau o ddydd Iau 23 Medi, 2021 am gyfnod o 3 diwrnod (dim gwaith ar y penwythnos).

Y ffordd arall i draffig sydd am deithio tua'r gogledd-ddwyrain fydd mynd i gyfeiriad y de-orllewin hyd at y gyffordd â'r C2057. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith a pharhau ar hyd yr C2057 i gyfeiriad y dwyrain hyd at y gyffordd â'r C2119. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith a pharhau ar hyd yr C2119 i gyfeiriad y gogledd-orllewin hyd at y gyffordd â'r C2074. Wrth y gyffordd, troi i'r chwith a pharhau ar hyd yr C2074 i gyfeiriad y de-orllewin heibio er mwyn dychwelyd i fan sydd i'r gogledd-ddwyrain o'r man lle mae'r ffordd ar gau. I'r gwrthwyneb ar gyfer traffig sy'n teithio tua'r de-orllewin.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld cynllun (nad yw wrth raddfa) sy'n dangos y darn ffordd a gaeir ynghyd â'r ffordd arall.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.