Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

CAU FFORDD DROS DRO – HEOL FAIR, CYDWELI, 27ain Mehefin 2022

YNGHYLCH: CAU FFORDD DROS DRO – HEOL FAIR, CYDWELI, 27ain Mehefin 2022

Mae cais wedi dod i law i gau dros dro Heol Fair, Cydweli o'r gyffordd â Stryd y Sarn am bellter o 74 metr i gyfeiriad y dwyrain.

Mae angen cau'r ffordd er mwyn i Wales and West Utilities wneud gwaith gosod cyflenwad nwy newydd o 08:45 tan 15:00 ddydd Llun 27 Mehefin, 2022. Bydd mynediad ar gyfer cludiant i'r ysgol ar gael.

Y ffordd arall ar gyfer traffig sy'n teithio i gyfeiriad y dwyrain fydd mynd i gyfeiriad y de/de-ddwyrain ar hyd Stryd y Sarn, Banc Pendre a Heol Pen-bre hyd at y gyffordd â chylchfan Porth-y-rhyd. Wrth y gylchfan, cymryd yr allanfa gyntaf a pharhau i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain ar hyd Ffordd Osgoi Cydweli hyd at y gyffordd â Heol Rhydymynach. Wrth y gyffordd troi i'r chwith a theithio tua'r gogledd-orllewin ar hyd Heol Rhydymynach a Heol yr Abaty hyd at y gyffordd â Heol Fair gan ddychwelyd i fan sydd i'r dwyrain o'r man lle mae'r ffordd ynghau.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld cynllun (nad yw wrth raddfa) sy'n dangos y darn ffordd a gaeir ynghyd â'r ffordd arall.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.