Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Clinigau Rhoi Gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru yn Sir Gaerfyrddin IONAWR 2021

Dyddiad: Ionawr 4ydd a'r 5ed; 25ain; 26ain; 28ain a'r 29ain 2021

Gwasanaeth Gwaed Cymru Ionawr 2021

Ydych chi wedi dechrau meddwl am eich adduned blwyddyn newydd?

Gallwn eich helpu chi – gwnewch apwyntiad i roi gwaed!
Gwnewch apwyntiad heddiw: https://wbs.wales/CarmarthenshireAreaLink01

<< Yn ôl at y rhestr digwyddiadau

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.