Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

pagetitle

Clwb Dawns Amser Te Cydweli

Tea Dance Christmas Ball

DEWCH I YMUNO Â NI AM BRYNHAWN CYMDEITHASOL Â CHERDDORIAETH A DAWNSIO!

BLE?

YNG NGHANOLFAN GWENLLIAN YN HILLFIELD VILLAS, CYDWELI, SA17 4UH

PRYD?

BOB PYTHEFNOS AR DDYDD MAWRTH RHWNG 2.00 Y PRYNHAWN -4.00 Y PRYNHAWN

 

 

£ 3.00 Y PERSON I GYNNWYS LLUNIAETH ***** PARCIO A MYNEDIAD HAWDD

CYNHELIR RAFFL AR GYFER ELUSENNAU LLEOL

FFONIWCH AR GYFER RHAGOR O WYBODAETH: Ysgrifennydd y Clwb Sandra Griffiths ar 01554 891544


 

GWYBODAETH AM Y CLWB


Ffurfiwyd y clwb ym mis Ionawr 2014. Ers 2016 rydym bellach yn sefydliad cwbl annibynnol.
Mae gan y clwb bwyllgor cyfansoddiadol sy'n trefnu'r dawnsfeydd prynhawn ac yn rheoli'r cyllid. < br /> Codwyd dros £ 6000.00 gan yr aelodau ar gyfer 12 o elusennau lleol yn ystod y pedair blynedd diwethaf.
Rydym yn mwynhau amrywiaeth o gerddoriaeth a dawnsfeydd a drefnir gan Carol Edwards sy'n hyfforddwraig dawnsio.
Mae'r neuadd yn cynnig amgylchedd dymunol i'r rhai sydd ddim ond eisiau eistedd a gwylio a chwrdd â ffrindiau newydd dros baned a bisged.
Mae croeso i bawb ddod draw i fwynhau prynhawn dymunol.

 

 

 

Noder:
Tra gwneir pob ymgais i sicrhau cywirdeb y wybodaeth a geir ar y dudalen hon, nid yw Cyngor Tref Cydweli yn cymryd cyfrifoldeb ar gyfer cyflawnder, cywirdeb neu fudd y wybodaeth a geir yma.

Ydych chi wedi sylwi ar gamgymeriad?
Rhowch wybod i ni:

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.