Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Clybiau, Mudiadau a Chymdeithasau


1st  Kidwelly Scout Group

1st Kidwelly Scout Group
Scouting exists to actively engage and support young people in their personal development, empowering them to make a positive contribution to society.


Cor Meibion Dyffryn Tywi

Cor Meibion Dyffryn Tywi
Cor Meibion Dyffryn Tywi meet every Tuesday night at The Red Lion, Llandyfaelog at 7.30. Visitors welcome at practice nights.


Cymdeithas Efeillio Cydweli

Cymdeithas Efeillio Cydweli
Mae'r Gymdeithas yn hyrwyddo meithrin dealltwriaeth a pharch tuag at wahanol ddiwylliannau ac ieithoedd drwy ddigwyddiadau ac ymweliadau. Mae'n ymroddedig at ddatblygu ymweliadau cyfnewid rhwng trigolion Cydweli a'i gefeilldref St Jacut de la mer, ar gyfer budd economaidd a chymdeithasol y naill a'r llall.


Cymdeithas Hanes Lleol Cydweli

Cymdeithas Hanes Lleol Cydweli
The objects of the Society are to promote interest in the history of Kidwelly and to provide a means whereby gained through research can be passed down through the generations.


Kidwelly Allotment Association

Kidwelly Allotment Association
The Allotment Association occupy Cae Maliphant, a field situated at the rear of Lady Street. Members can rent half or full plots on an annual basis.


Kidwelly Camera Club

Kidwelly Camera Club
The club meets every Wednesday at 7.00-9.00pm in the Upper Conference Room at the Princess Gwenllian Centre in Hillfield Villas. All are welcome from beginners to advanced.Kidwelly Festival Choir

Kidwelly Festival Choir
Kidwelly festival choir is a mixed voice choir formed in 1984, the choir performs a varied repertoire, from sacred and classical songs to musical showtunes and popular songs.


Kidwelly Horticultural Society

Kidwelly Horticultural Society
Annual show of Veg, Flowers and Crafts.


Kidwelly Probus Club

Kidwelly Probus Club
We provide a meeting point for the regular gathering of men, who in retirement, or semi retirement wish to meet men in the same circumstances and of similar interest.


Kidwelly Tea Dance Club

Kidwelly Tea Dance Club
Kidwelly Tea Dance Club holds fortnightly afternoon dances with the Age Cymru at the Princess Gwenllian Centre. Should you need any more information please telephone our Club Secretary Sandra Griffiths on 01554 891544.


Kidwelly Welfare Committee

Kidwelly Welfare Committee
Raising money for all organisations in the community through Coffee Mornings and an Annual Carnival. Meetings are held on the second Monday of the month.


St. Mary’s Church Mothers Union

St. Mary’s Church Mothers Union
We meet the second Wednesday of the month in the Parish Rooms (2pm & 7pm) Our aim and purpose is to demonstrate the Christian faith in action by the transformation of communities worldwide, through the nurture of family in it’s many forms.


Tir Cyffredin Cydweli

Tir Cyffredin Cydweli
Grŵp o wirfoddolwyr amgylcheddol yw Tir Cyffredin Cydweli a ffurfiwyd llynedd (2019) fel cangen o Gydweithfa Ynni Cwm Gwendraeth (GVEC), y prosiect gardd ynni solar a eginodd o grŵp gwirfoddol Glan yr Afon a ffurfiwyd yn 2017. Mae gennym ystod o sgiliau ymarferol, garddwriaeth ac addysgu ac rydym yn ymroddedig i weithio'n lleol i wrthdroi'r argyfwng hinsawdd ac ecolegol a chymryd ein rhan i greu cymuned gref hunanddigonol yma. Felly, ‘meddylfryd byd-eang, camau lleol.’


Tŷ Golau

Tŷ Golau
Mae Ty-Golau yn elusen sy'n gweithio er budd pobl dros hanner cant oed sy'n dioddef o anghofrwydd neu salwch fel dementia neu Alzheimer's.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.