Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Coronafeirws: Cymorth Cymunedol

Mae’r mudiadau a busnesau canlynol yn cynnig gwasanaeth i’r rheiny sydd angen cefnogaeth yn ystod yr argyfwng yma:

Burns Parc y Bocs

Mae Parc y Bocs yn cludo bwydydd i’r henoed a’r bregus yng nghymuned Cydweli o’i siop leol.

Ffôn: 01554 890482

Grŵp Gweithredu Cymunedol Cydweli a Mynydd y Garreg

Mae’r Grŵp Gweithredu Cymunedol yn darparu gwasanaeth cyflenwadau o ddrws i ddrws.

Castle News

Mae siop Castle News yn cludo nwyddau bob dydd Merecher a ddydd Gwener.

Ffôn:  01554 890474

Branching out Caerfyrddin a Chydweli

Cymorth ar gael ar gyfer gwella lles emosiynol.

E-bost: branchingoutuk2019@gmail.com

Rhosyn Farm Produce

Ar agor bob dydd Gwener a dydd Sadwrn rhwng 9yb a 12yp ar gyfer dewis o gigoedd oer. Gellir archebu cynnyrch fel llaeth, wyau, pysgod, caws, picl cymysg, bara a phasteiod drwy e-bost. Rydym yn cludo bwyd ar nos Iau (yn unig), a thrwy dydd Gwener a dydd Sadwrn.

E-bost: rhosynfarm@gmail.com

Anthony's Hotel

114 Hillfield Villas, Cydweli
Mae gwesty'r Anthony’s yn cludo cinio dydd Sul i'ch stepen ddrws yng Nghydweli
Ffôn: 01554 890740

Co-op Cydweli

Heol Rhydymynach, Cydweli, SA17 4TW

O
riau agor y siop 7yb - 8yh. Gwasanaeth cludo ar gael.  Galwch y llinell frys er mwyn trefnu gyda'r siop leol.
Ffôn: 03300 417784

Siop betrol Gravells

Banc Pendre, Cydweli, SA17 4TA
Mae siop betrol Gravells yn gwerthu llaeth Llaethdy Fferm Cwm. Polisi un mewn un mas yn y siop.

Londis

Londis, 1 Heol Ddŵr, Cydweli SA17 5BX
Oriau agor y siop - 8yb - 8yh bob dydd heblaw ar ddydd Sul, 9yb - 8yh

Hey Vegan

Calon y Fferi, Glanyfferi, SA17 5TE
Bwydydd yn cael eu cludo ar ddydd Mercher a dydd Gwener.

Pysgod Kelly Garrett

Maent yn cludo pysgod ar ddydd iau i Gydweli
Ffôn:  07979 042208 Kelly / 07978 266310 Andrew

Banc Bwyd Penbre a Phorth Tywyn

Ffôn: 07780 022593
www.cetma.org.uk

Wiltshire Farm Foods

Porth Tywyn
Maent yn cludo bwydydd wedi'u rhewi.
Ffôn: 01554 700370

Kings Arms Llansaint

13 Maes Yr Eglwys, Llansaint

Mae’r Kings Arms yn cludo cinio dydd Sul.  Ffoniwch i wneud archeb.

Ffôn:  01267 267487

The Old Moathouse

Stryd y Castell, Cydweli, SA17 5AX

Mae The Old Moathouse yn cludo blychau bwyd.  Archebwch drwy e-bost.

E-bost: info@theoldMoathouse.com

Wyau Fferm Fforest Isaf

Fferm Fforest Isaf, Pontantwn, Cydweli, SA17 5NG

Gellir casglu wyau wrthynt neu dderbyn nhw i'r drws.  Cysylltwch gyda Fforest Isaf i wneud archeb.

Ffôn: 01267 231536

E-bost: fforestisaffarm@hotmail.com 

JJ's Fruit & Veg

Mae JJ's yn cludo blychau o ffrwythau a llysiau i'ch drws.  Cysylltwch gyda nhw i archebu.

Ffôn: 07885 445008 

Robert Bowen Becyr a Chyffeithiwr

79 Bethesda Road, Tymbl, SA14 6LL

Mae 'Robert y Becyr' yn galw i Gydweli yn wythnosol. Ffoniwch i archebu.

Ffôn: 07774 225356

Siop Fferm Morfa Isaf

Penbre, SA16 0JD
Ffrwythau a llysiau, bwyd cŵn, compost, gwellt a.y.b
Ffôn: 07855 674519

G H Watkins Cigyddion

10 Heol-Y-Neuadd, Tymbl, Llanelli SA14 6EL
Mae G H Watkins yn galw i Gydweli. Ffoniwch i archebu.
Ffôn: 01269 832856

Ar gyfer y rhestr ddiweddaraf ewch i wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin drwy ddilyn y ddolen hon

 

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.